photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Władze

poniedziałek 22 Luty 2010

 • Dziekan

  • dr hab.Grażyna Garbaczewska , prof. nadzw. SGGW
   ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
   tel. (22) 59 326 60 e-mail: grazyna_garbaczewska@sggw.pl
 • Prodziekani:

*Koordynator wydziałowy programu Erasmus dr inż. Sławomir Orzechowski, tel. (22) 59 325 60

 • ds. nauki: prof. dr hab. Józef Chojnicki
  ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
  tel. (22) 59 326 00 e-mail: jozef_chojnicki@sggw.pl
 • ds. dydaktyki (kierunek rolnictwo): prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński,
  ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
  tel. (22) 59 327 01 e-mail: zdzislaw_wyszynski@sggw.pl
 • ds. dydaktyki (kierunek biologia): prof. dr hab. Barbara Zagdańska,
  ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
  tel. 59 325 69 e-mail: barbara_zagdanska@sggw.pl
 • Pełnomocnik dziekana ds. praktyk: dr Sławomir Janakowski
  tel. (22) 59 326 65 e-mail: slawomir_janakowski@sggw.pl
 • Dziekanat Kierownik: Wanda Jedynak
  ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
  tel. (22) 59 325 10, fax 59 325 06 e-mail: dwrb@sggw.pl
 • Katedra Agronomii Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński,
  ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
  tel. (22) 59 326 80, 59 327 07 e-mail: ka@sggw.pl
 • Katedra Biochemii Kierownik: dr inż. Sławomir Orzechowski
  ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
  tel. (22) 59 325 60 e-mail: kbioch@sggw.pl
 • Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Mądry
  ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
  tel. (22) 59 327 32 e-mail: kdb@sggw.pl
 • Katedra Botaniki Kierownik: dr Mirosław Sobczak
  ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
  tel. 59 326 565 e-mail: kbot@sggw.pl
 • Katedra Fizjologii Roślin Kierownik: Prof. dr hab. Sławomir Podlaski
  ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
  tel. 59 325 22 e-mail: kfr@sggw.pl
 • Katedra Nauk o Środowisku Glebowym Kierownik: prof. dr hab. Józef Chojnicki
  ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa
  tel. (22) 59 326 00 e-mail: knosg@sggw.pl
 • Pole Doświadczalne im. M. Górskiego w Skierniewicach
  tel (0-46) 833-33-11
 • Samodzileny Zakład Biologii Mikroogranizmów  dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. nadzw. SGGW
  e-mail: szbm@sggw.pl
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Rolniczego w Widzewie
  95-054 Ksawerów, Widzew ul.Szkolna 12
  tel./fax (0-42) 215-82-09
SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DYDAKTYCZNEJ
 1. Prof. dr hab. Barbara Zagdańska, przewodnicząca Komisji
 2. Prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, prodziekan ds. dydaktyki na kierunku rolnictwo
 3. Prof. dr hab. Jan Łabętowicz
 4. Prof. dr hab. Sławomir Podlaski
 5. Dr hab. Wojciech Dmuchowski
 6. Dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska
 7. Dr hab. Małgorzata Łobocka
 8. Dr hab. Barbara Łotocka
 9. Dr hab. Beata Rutkowska
 10. Dr Sławomir Orzechowski
 11. Dr Leszek Sieczko
 12. Dr Mirosław Sobczak
 13. Dr Tomasz Sosulski
 


Copyright © 2010 – SGGW

cookies