ZOD Łowicz

Tagline

SzukajOpinie absolwentów

Wspomnienia i opinie absolwentów

Inż. Stanisław Pietrzak absolwent z roku 2002, kierunek rolnictwo

W październiku 1998 roku rozpocząłem naukę na Wydziale Rolniczym SGGW w Ośrodku Zamiejscowym w Łowiczu. Był to dla mnie bardzo dobry i dogodny czas na studiowanie, gdyż mogłem jednocześnie pracując w Szkole i mieszkając na terenie Łowicza zdobyć wiedzę.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu pracuję od 01 września 1989 r. na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych: mechanizacji rolnictwa. Przed rozpoczęciem studiów prowadziłem głównie zajęcia praktyczne ze spawalni elektrycznej i gazowej, do których prowadzenia posiadałem uprawnienia.

W roku 2002 uzyskałem tytuł inżyniera rolnictwa z wyróżnieniem. Tego samego roku rozpocząłem studia uzupełniające na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, uzyskując w roku 2004 tytuł magistra inżyniera rolnictwa, także z wyróżnieniem.

Po ukończeniu studiów inżynierskich i magisterskich moja sytuacja zawodowa uległa całkowitej zmianie. Nabyłem uprawnienia do nauczania przedmiotów teoretycznych: rolniczych, ekonomicznych oraz mechanizacyjnych. W 2006 r. uzyskałem tytuł egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w trzech specjalnościach: technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zawodowych. Pełnię obowiązki zastępcy kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego w Łowiczu. W tym samym roku otrzymałem stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 01 czerwca 2006 r. pełnię również obowiązki kierownika Praktycznej Nauki Zawodu w naszej szkole.

Dzięki studiom w SGGW, moja zawodowa strona życia i zakres pracy w szkole zmieniły się, co daje i sądzę będzie dawało mi wielką satysfakcję życiową.

Teraz z perspektywy czasu wiem, że trzeba się starać o to, aby ZOD w Łowiczu mógł nadal rekrutować kandydatów z dużym powodzeniem i jednocześnie dawał możliwość uzyskania dyplomu uczelni wyższej – państwowej naszej młodzieży. Łatwość dojazdu do SGGW w Łowiczu, dobra baza dydaktyczna, sympatyczna atmosfera powodują, że warto podjąć naukę. Studia zaoczne, które są prowadzone w naszej szkole na Blichu są niezmiernie potrzebne dla tych, którzy chcą kształcić się, a pracują zawodowo, prowadzą własne gospodarstwa czy też podejmują duże obowiązki rodzinne.


Inż. Krzysztof Wysocki absolwent z roku 2002, kierunek rolnictwo

We wrześniu w roku akademickim 1998/99 rozpocząłem naukę na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku rolnictwo w Wydziale Zamiejscowym w Łowiczu.

Studia trwały 7 semestrów i zakończyły się w roku akademickim 2001/2002, kiedy w dniu 23 marca 2002 złożyłem egzamin inżynierski z wynikiem bardzo dobrym. Otrzymałem dyplom ukończenia studiów wyższych oraz list gratulacyjny Dziekana Wydziału za wyróżniające wyniki w nauce podczas studiów.

Ukończenie studiów zawodowych w SGGW znacząco ułatwiło mi pracę zawodową w szkolnictwie średnim i zawodowym. Pozwoliło mi uzyskać przed Komisją Kwalifikacyjną przy osobie Łódzkiego Kuratora Oświaty w dniu 18 grudnia 2006 rok stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zyskałem również uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zawodowych z kierunków rolniczych, przyznane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi.

Rozwój mojej kariery zawodowej był możliwy dzięki ukończeniu studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Łowiczu.


Inż. Magdalena Miziołek absolwentka z roku 2005, kierunek ochrona środowiska

Poproszono mnie o napisanie krótkich wspomnień na temat studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Łowiczu, jednak jak można cztery fantastyczne lata opowiedzieć w kilku zdaniach.

Moja przygoda z SGGW w Łowiczu rozpoczęła się w 2001r. Przygoda, ponieważ napisać studia to za mało, cztery lata ciężkiej pracy zakończyły się uzyskaniem dyplomu inżyniera w roku 2005. Nie jest najważniejszy jednak dyplom. Dla każdego z nas – wtedy studentów, w chwili obecnej absolwentów – był to chyba najpiękniejszy okres w życiu. Nigdy nie powtórzą się już te rozmowy, śmiech i nauka, która połączyła kilkanaście obcych sobie osób w grupę przyjaciół. Taka atmosfera, którą tworzą wszyscy pracownicy wydziału sprawia, że czuliśmy się tam jak w rodzinie i żal było się żegnać. Głownie z tego powodu większość z nas kontynuuje naukę na studiach uzupełniających magisterskich w Warszawie.

Dzisiaj jesteśmy już “tylko” absolwentami Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w ZOD w Łowiczu, które oprócz gruntownego wykształcenia dało nam również grono wspaniałych przyjaciół, świetną atmosferę do nauki oraz bardzo dużo życzliwości i wsparcia.


Mirosław Niedbałka

Okres studiów w Oddziale Zamiejscowym SGGW w Łowiczu to czas, który zawsze będę bardzo dobrze wspominał. Poza zdobytą wiedzą, którą wykorzystuję w wykonywanej pracy zawodowej poznałem wielu bardzo ciekawych ludzi. Mam nadzieję, że znajomości te przetrwają próbę czasu. Nie było łatwo, trzeba było ciężko pracować stąd pojawiły się siwe włosy, przybyło zmarszczek, ale było warto. Spotkałem wielu wartościowych pracowników naukowych tej uczelni, którzy zawsze służyli radą i pomocą oraz potrafili zmotywować nas do pracy, pogłębiania wiedzy.


Michał Janusz Śliwiński

Studia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Łowiczu podjąłem w 1997 roku.

Do ich wyboru skłoniła mnie bliskość położenia ZOD, co umożliwiło mi prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego oraz podjęcie pracy zawodowej. Nie bez znaczenia okazały się relatywnie niskie koszty w stosunku do studiów w dużych ośrodkach miejskich. Podjęcie studiów było dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie dawało szansę i możliwość nauki, której nie mógłbym kontynuować poza miejscem zamieszkania.

Po ukończeniu studiów liczyłem na właściwe przygotowanie do prowadzenia produkcji rolniczej i możliwość podjęcia pracy związanej z wykształceniem kierunkowym. W 2002 roku moja sytuacja zawodowa uległa całkowitej zmianie. Podjąłem pracę w Biurze Powiatowym ARiMR w Łowiczu na stanowisku specjalisty. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Biura Powiatowego. Ukończenie studiów rolniczych było jednym z niezbędnych wymagań do podjęcia pracy w ARiMR, która daje mi wielką satysfakcję.

Oprócz gruntownego wykształcenia zyskałem również grono przyjaciół, doświadczyłem bardzo dużo wsparcia i życzliwości.


Małgorzata i Jacek Czapnik

Nasza decyzja dotycząca rozpoczęcia nauki w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Łowiczu zrodziła się w roku 1998, w zwykłej małżeńskiej rozmowie, a potwierdzeniem i przypieczętowaniem jej był fakt, że nauka jest “na miejscu”. Decyzja ta była podjęta świadomie, dojrzale i nie była podyktowana przymusem.

Przyświecało nam motto, że żyjemy w czasach, gdzie stawia się na ludzi wykształconych, toteż należy iść tą drogą.

Na pewno nie był to stracony czas. Okres ten zapamiętany został przez nas jako w pełni owocny, w głównej mierze kopalnia wiedzy, nowych doświadczeń, przygód, poznanie ludzi. Kadra naukowa w sposób profesjonalny potrafiła przekazać wiedzę i równie profesjonalnie jej od studenta wymagała.

Po ukończeniu studiów inżynierskich kontynuowaliśmy naukę w SGGW na uzupełniających studiach magisterskich w Warszawie. Obecnie wykonujemy pracę związaną z kierunkiem wykształcenia zajmując kierownicze stanowiska w firmach z branży rolno spożywczej.