Studia zaoczne Wydziału Rolnictwa i Biologii
Tematy prac  
 
Tematy prac

Tematy prac dyplomowych na kierunku

rolnictwo

Katedra Agronomii, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin

 

 

Promotor: Prof. dr hab. Jan Rozbicki, tel. 326-97

 

 

Prace magisterskie

 

1.      Uwarunkowanie plonu ziarna pszenicy ozimej przez składowe plonu. Doświadczenia PDO, 2 prace, współpraca: mgr Mariusz Piechociński.

2.      Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem, efektywność pobrania i wykorzystania azotu. Doświadczenia PDO, 2 prace, współpraca: mgr Jan Golba.

3.      Interakcja genotypowo środowiskowa odmian pszenicy ozimej. Doświadczenia PDO, 2 prace, współpraca: mgr Jan Golba.

4.      Ocena wartości użytkowej ziarna pszenicy ozimej w użytkowaniu na cele chlebowe. Doświadczenia PDO, 2 prace, współpraca: mgr Mariusz Piechociński.

5.      Ocena przestrzennej zmienności plonowania zbóż w gospodarstwie ekologicznym WR i B w Skierniewicach

6.      Ocena poprawności technologii uprawy zbóż na plantacjach produkcyjnych w gospodarstwach towarowych, badania terenowe

 

  
Top! Top!