English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Historia > Dziekani Wydzialu  
 
Dziekani Wydzialu

 DZIEKANI WYDZIAŁU (1906-2006 )

Powołane w roku 1906 Kursy Naukowe Wydziału Rolniczego Towarzystwa zastępowały naonczas w Warszawie wyższe państwowe uczelnie polskie. Powstały z inicjatywy prof. Stanisława  Kalinowskiego – kierownika pracowni fizycznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Inicjatorem wydziału rolniczego TKN (Towarzystwa Kursów Naukowych) był ziemianin Władysław Wilczyński, którego wspomogli w tych zamierzeniach późniejsi profesorowie i wykładowcy: Stanisław Chaniewski – profesor hodowli zwierząt w Dublanach, dr Michał Natanson – specjalista nawożenia roślin i Stanisław Wroński – redaktor Gazety Rolniczej. Dziekanem czyli tzw. przewodniczącym rady Wydziału Rolniczego został wybrany profesor Stanisław Chaniewski. Po rocznej kadencji zastąpił go profesor Jan Lewiński – wykładowca geologii w Towarzystwie Kursów Naukowych. Nad całością prac związanych z funkcjonowaniem Wydziału Rolniczego TKN w latach 1906-1911, następnie Kursów Przemysłowo-Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa nadzór sprawował Władysław Kisiel–Kiślański prezes Komitetu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w latach 1906-1925. 

Dziekani

 
Wydział Rolniczy Towarzystwa Kursów Naukowych

 

Stanisław Chaniewski 1906-07 Prezes Rady Naukowej Hodowla zwierząt
Jan Lewiński 1907-11 Prezes Rady Naukowej Geologia

Wydział Rolniczy Kursów Przemysłowo-Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

Józef Mikołowski-Pomorski 1911-1916 Dyrektor Chemia rolna

Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczej

Józef Mikołowski-Pomorski 1916-17 Dyrektor Chemia rolna
Stefan Biedrzycki 1917-18 Dyrektor Maszynoznawstwo

Wydział Rolniczy Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
od 1919 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Jan Sosnowski 1918-21, 1929-30 Fizjologia zwierząt
Franciszek Staff 1921-22, 1926-28 Rybactwo
Jan Rostafiński 1922-23 Hodowla zwierząt
Lucjan Dobrzański 1923-26 Weterynaria
Wacław Dąbrowski 1928-29, 1933-36 Mikrobiologia
Witold Staniszkis 1930-33, 1936-39 Uprawa roli i roślin
Stanisław Turczynowicz 1939-46, 1947-50 Melioracje
Marian Górski 1946-47 Chemia rolna
Władysław Herman 1950-51 Hodowla zwierząt
Franciszek Majewski 1951-52 Fizjologia roślin
Karol Kaniewski 1952-54, 1955-56 Botanika
Bolesław Kuryłowicz 1954-55 Chemia rolna
Tadeusz Górczyński 1956-62 Botanika
Tadeusz Nowacki 1962-64 Mechanizacja
Jerzy Herse 1964-69, 1972-76 Uprawa roli i roślin
Leszek Kuszelewski 1969-72 Chemia rolna
Zygmunt Brogowski 1976-79, 1982-88 Gleboznawstwo
Ignacy Łakomiec 1979-82 Gleboznawstwo
Stanisław Mercik 1988-91 Chemia rolna
Andrzej Radecki 1991-94 Uprawa roli i roślin
Marianna Kalinowska-Zdun 1994-97 Uprawa roli i roślin
Sławomir Podlaski 1997-03 Nasiennictwo
Jan Łabętowicz 2003 Chemia rolna

Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego

Jan Łabętowicz 01.01.2004 - 2009 Chemia rolna
Grażyna Garbaczewska 2009 - Botanika


 
Top! Top!
cookies