Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Rolnictwa i Biologii

uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych pt.

"PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ"

organizowanej pod patronatem
JM Rektora SGGW prof. dr hab. Tomasza Boreckiego
z okazji jubileuszu 100 - lecia Wydziału Rolniczego

która odbędzie się w dniach
23 - 24. 06. 2006
w SGGW w Warszawie

Harmonogram Dni Jubileuszowych | Komunikat 1 | Komunikat 2 | Komunikat 3 | Hotele
Programme of Celebratory Conference
        Program konferencji
Plan kampusu oraz możliwości dojazdu do niego