Harmonogram Dni Jubileuszowych

Termin: 22-25 czerwiec 2006

Dni Jubileuszowe są głównymi uroczystościami organizowanymi z okazji Jubileuszu 100lecia Wydziału Rolnictwa i Biologii.

Organizowane uroczystości skierowane są do: Poszczególne grupy uczestników biorą udział w przewidzianych dla nich imprezach.