Galeria zdjęć wykonanych w trakcie uroczystości obchodów 100 lecia wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW.
Autor zdjęć: Anna Maciejewska
23 czerwca - piątek 1000 - 1300 Uroczysta Sesja Jubileuszowa poświęcona 100-leciu powołania Wydziału Rolnictwa i Biologii (poprzednio Wydziału Rolniczego) z udziałem Senatu SGGW, Rady Wydziału, gości zagranicznych i krajowych połączona z nadaniem tytułu doktoratu honorowego SGGW
23 czerwca - piątek 1500 - 1900 Sesja naukowa
23 czerwca - piątek 2000 - 2400 Uroczysta kolacja
24 czerwca - sobota 900 - 1000 Msza Święta w kościele św. Katarzyny w intencji absolwentów i pracowników Wydziału
24 czerwca - sobota 1100 - 1300 Sesja okolicznościowa - spotkanie wszystkich absolwentów z Radą Wydziału
24 czerwca - sobota 1500 - 1730 Sesja terenowa: Skierniewice - Stacja Doświadczalna Wydziału Rolnictwa i Biologii im prof. M. Górskiego (85 lat trwałych doświadczeń nawozowych),
24 czerwca - sobota 2100 - 500 Bal Jubileuszowy