English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol  
 
Agrobiol - strefa studenta

Komunikaty dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,                                                                                                                                                                                                                                              

Poniżej przedstawiamy harmonogram sesji w semestrze letnim 2019/2020 zatwierdzony przez Kolegium Dziekańskie Wydziału Rolnictwa i Biologii i Samorząd Studentów:

Harmonogram sesji letniej w roku akademickim 2019/2020

 


 

 

Warszawa, dn. 22.05.2020r.

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,

Ukazało się Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród członków społeczności SGGW w Warszawie oraz Zarządzenie nr 33 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22.05.2020 r. . Przewiduje ono m.in. stopniowe uruchamianie części zajęć dydaktycznych.

Większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału w dniu 23.05.2020 do godz. 20.00.

Poniżej wymienione roczniki NIE WRACAJĄ na zajęcia na kampusie w czerwcu:

Rolnictwo 1 i 2 rok studiów II stopnia

Rolnictwo 3 rok studiów I stopnia (zajęcia terenowe wrzesień 2020)

Biologia 2 rok studiów II stopnia

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności 2 rok I stopnia (planowane są zajęcia na uczelni od 31 sierpnia 2020).

Zgodnie  z § 4 Zarządzenia Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku, studenci, których wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane zdalnie, są  zobowiązani do odebrania rzeczy osobistych i wykwaterowania z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.W innym wypadku, zostaną naliczone opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

W związku z powyższym, prosimy studentów  kierunków Rolnictwo II stopień 1 i 2 rok , Rolnictwo I stopnia  3 rok studiów, Biologia 2 rok studiów II stopnia o wykwaterowanie z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z całym Zarządzeniem (są tam również m.in. zalecenia sanitarne i informacje o zakwaterowaniu w akademikach) oraz śledzenie strony internetowej, eHMS i poczty elektronicznej.

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

Zalecenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/koronawirus

 

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja

MS Teams - informacja

NOWE WYTYCZNE ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

NEW SAFETY GUIDELINES

 

Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt kolejnej ustawy zakładającej m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen.

Informacja w j. polskim:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzozie

Informacja w j. angielskim:

https://udsc.gov.pl/en/coronavirus-outbreak-special-solutions-for-foreigners


 

Warszawa, dn. 13.03.2020r.

 

Drodzy Studenci kierunków studiów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii

Z dniem 12 marca 2020 zostały zawieszone do odwołania wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych poza zajęciami e-learningowymi.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo na stronie sggw.pl

https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-pracownikow__/zarzadzenie-ws-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale podejmowane są obecnie działania ustalające sposób realizacji poszczególnych zajęć, ujętych w Państwa planach dydaktycznych. O podjętych decyzjach, dotyczących sposobu realizacji poszczególnych modułów szeroko rozumianymi metodami zdalnymi, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii

  
Top! Top!
cookies