English English Polski Polski
Wydział Rolnictwa i Biologii - Faculty of Agriculture and Biology
Start  
 
Start

Zapraszamy na nową stronę Wydziału

WRIB.sggw.pl

 - Władze
+ Jednostki organizacyjne
- Katedra Agronimii
- Katedra Biochemii
- Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatykii
- Katedra Botaniki
- Katedra Fizjologii Roślin
- Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
- Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
- Wydziałowa Stacja Doświadczalna w Skierniewicach

+ Informacje dla kandydata

Wszelkie informacje dla obecnych studentówe znajdują się na Agrobiol.sggw.waw.pl (menu po lewej stronie)

Pozostałe informacje związane z wydziałem znajdziesz na nowej stronie WRiB.sggw.pl
 


Są jeszcze wolne miejsca na studia w SGGW, ruszyła rekrutacja uzupełniająca na studia pierwszego stopnia.

Zapraszamy na kierunek Rolnictwo na I stopień studiów w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
Szczegóły rekrutacji znajdziesz na stronaczh uczelni. Opis kierunku.


 

Ostatnia zmiana 28/09/2016 - 15:52.

 

 Info
 
Top! Top!
cookies